Nintendo 64

– konsola do gier komputerowych, wyrób firmy Nintendo. Gry wprowadzane są do urządzenia za pomocą specjalnych kasetek (cartridge) wstawianych w specjalne złącze (slot). Sygnał obrazu i dświęku wyprowadzony jest na zewnątrz za pomocą standardowych wtyczek (cinch) co umożliwia podłączenie do dowolnego zestawu wideo. Nintendo 64 jest 64-bitowym urządzeniem opartym na procesorze RISC MIPS R4300 taktownym z częstotliwością 93.75 MHz, wspomaganym przez 64-bitowy koprocesor graficzny RISC „Reality Immersion” pracujący z częstotliwością 62,5 MHz. W koprocesor wbudowany został specjalny procesor do obróbki tekstur i generowania efektów trójwymiarowych. Pozwala to na uzyskanie w czasie rzeczywistym takich efektów jak: wygładzanie krawędzi brył, z których składają się wyświetlane obiekty (anti-aliasing);
nakładanie tekstur na zdefiniowaną powierzchnię (texture mapping);
stosowanie kilku identycznych tekstur, przeskalowanych wg wielkości, co poprawia wygląd teksturowanych powierzchni w momencie zbliżania (MIP-mapping; łac. multi in partem);
cieniowanie polegające na rozmyciu krawędzi dwóch sąsiadujących obiektów pokrytych różnymi teksturami (Gouraud shading);
poprawne użycie perspektywy zapobiegające przekłamaniom podczas obracania tekstur wokół dowolnych osi (perspective correct texture mapping);
ustalanie kolejności wyświetlania obiektów znajdujących się w różnej odległości od obserwatora (z-buffering);
uzyskanie całkowitej lub częściowej przezroczystości obiektu (alpha channel);
obracanie oraz skalowanie obiektów. Konsola generuje stereofoniczny dświęk 16-bitowy z jakością CD (44.1 kHz), przy czym może być on tworzony przy użyciu maksymalnie 100 kanałów, obraz wyświetlany jest z rozdzielczością 256×224 lub 640×480 punktów. Nintendo 64 wyposażone jest w 4 MB pamięci operacyjnej.