Numer dystrybucyjny

– numer, wyświetlany przez program a generowany na podstawie np. konfiguracji komputera, daty instalacji programu czy wreszcie bazujący na liczbie pseudolosowej. Na jego podstawie, algorytm rejestrujący zaszyty w programie przelicza numer seryjny podany przez użytkownika i sprawdza czy po wykonaniu jakichś operacji matematycznych wynik jest zgodny z oczekiwanym. Oczywiście, uzyskanie poprawnego S/N wymaga podania na formularzu rejestracyjnym numeru dystrybucyjnego dlatego musi być on jawny i przesyłany programiście podczas rejestracji. Autor programu wylicza na jego podstawie kod odblokowywujący i odsyła go użytkownikowi. Takie, można by powiedzieć podwójne zabezpieczenie ma na celu wyeliminowanie nielegalnych s/n, które poprawne tylko dla danego komputera nie będą działały z całą resztą. Niestety najczęściej bywa tak, że programiści zbytnio nie dbają o ukrycie sposobu liczenia numerów dystrybucyjnych co umożliwia tworzenie keygenów uwzględniających to utrudnienie. Najbardziej znanym przykładem software’u z takim zabezpieczeniem jest Windows XP.

Post navigation