Numer seryjny

– każdy pakiet oprogramowania jest wyposażony we własny numer seryjny – inny dla każdego egzemplarza. Przy instalacji należy go wpisać, by było możliwe zainstalowanie programu. Numer ten jest wymagany również przy rejestracji u producenta oprogramowania. Ma on postać kilkunastocyfrowej liczby, rzadziej z literami.