OLE

(ang. Object Linking and Embedding – łączenie i osadzanie obiektów) – obiekty wklejone do dokumentu (mogą być tabele, fragmenty tekstu, rysunki, których identyczne kopie znajdują się w kilku plikach jednocześnie). Zmiany dokonane w oryginale są odzwierciedlane w kopiach w różnych plikach.

Post navigation