Open source

1. – generalnie wyrażenie open source odnosi się do programów, których kod źródłowy jest udostępniony do podglądu i modyfikacji dla użytkowników i dystrybutorów (od zawsze twórcy prawnie zastrzeżonego oprogramowania uniemożliwiali zaglądanie do kodu źródłowego). Oprogramowanie typu open source jest przeważnie rozwijane przez wolontariuszy i udostępniane za darmo. Przykładem oprogramowania typu open source jest GNU.
2. – Open Source jest zastrzeżoną nazwą przez Open Source Initiative (OSI – Inicjatywa na rzecz Otwartego Oprogramowania). Ktokolwiek rozwija w jakiś sposób oprogramowanie, zmuszony jest do udostępniania i współdzielenia go za darmo. Jeśli spełnia warunki wymagane przez OSI, może używać nazwy Open Source dla swojego oprogramowania. Oto warunki, jakie musi spełnić oprogramowanie typu Open Source:

  • udostępnione komuś oprogramowanie musi być dalej udostępniane bez żadnych ograniczeń,
  • kod źródłowy programu ma być możliwy do podglądu i modyfikacji
  • licencja programu może wymagać nadanie nowej nazwy wersji zmienionego i poprawionego programu.
    Pomysł idei Open Source podobny jest do idei copyleft autorstwa Free Software Foundation. Open Source jest skutkiem tendencji w kierunku rozwijania oprogramowania przez grupę wolontariuszy, pracujących razem przez sieć. Większa część systemu operacyjnego Unix stworzona została w ten sposób. Najlepszym tego przykładem jest Linux, który używa aplikacji stworzonych według projektu GNU. Ruch na rzecz Open Source, na czele którego stanął Eric Raymond (autor „New Hacker’s Dictionary”), jest próbą stworzenia marki produktu rozprowadzanego na warunkach Open Source Initiative.
  • Użytkownicy trafili tutaj szukając: open source słownik

    Post navigation