Packer lub paker, exepacker

program, który pakuje czyli kompresuje plik EXE, uniemożliwiając jego odczytanie pod disassemblerem. Dodatkowo bardzo pożyteczną funkcją exepackerów jest zmniejszanie objętości pliku wykonywalnego poprzez zastosowanie wydajnych metod kompresji najczęściej klonów algorytmu LZW. W takim spakowanym pliku EXE na poaczątku uruchamia się procedura rozpakowywująca, która odbudowywuje oryginalną strukturę pliku, a następnie oddaje sterowanie do właściwego kodu programu. Sam proces rozpakowywania przebiega w pamięci i jest wykonywany za każdym uruchomieniem programu. Niektóre packery powstały z myślą o zabezpieczeniu programu przed crackerami dlatego też mają również wbudowane procedury anti-debug, które sprawdzają obecność debuggera zanim rozpoczną rozpakowywanie pliku. Oczywiście skoro powstały tego typu programy to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newton’a, że każda akcja wywołuje kontrakcję, muszą również istnieć i istnieją aplikacje działające w drugą stronę czyli depackery.