Packet Writing lub zapis pakietowy

– to tryb zapisy pakietowego, w którym nagrywarka otrzymuje dane w postaci bloków. Płyta CD jest zapisywana bezpośrednio – bez zakładania jakichkolwiek plików obrazu z zawartością, która ma znaleźć się na płycie. Użytkownik odwołuje się do nagrywarki jak do dysku twardego lub stacji dyskietek. Może zatem przesyłać do niej dane z poziomu dowolnej aplikacji. Płyty CD-R nagrane w tym trybie dają się odczytywać tylko przy pomocy specjalnego sterownika UDF i tylko w środowisku Windows. Sterownik ten jest bowiem umieszczany na pierwszej ścieżce nagrywanej płyty i zostaje automatycznie wczytany przez system, gdy włożysz płytę do napędu.