Patch lub łatka

– łatka dostarcza dodatkowy, poprawiony lub uaktualniony do nowej wersji kod dla systemu operacyjnego lub aplikacji. Z wyjątkiem oprogramowania open source, większość producentów oprogramowania nie publikuje swojego kodu źródłowego, dlatego łaty są zazwyczaj fragmentami kodu binarnego, które „nakładane są” na istniejący program (przy użyciu programu instalacyjnego).
Termin „łatanie” odnosi się do procesu pobierania i instalowania dodatkowego kodu dostarczanego przez producenta aplikacji. Niewielka poprawka określana jest zazwyczaj jako łata, natomiast istotna poprawka – jako Pakiet Konserwacyjny lub Pakiet Serwisowy.
Łatanie stało się integralną częścią bezpieczeństwa komputerowego, ponieważ luki w popularnych systemach operacyjnych i aplikacjach stanowią główny cel twórców wirusów i hakerów. Ważne jest, aby łaty instalowane były niezwłocznie. W ostatnich latach odstęp czasu pomiędzy wykryciem luki a stworzeniem kodu exploita, który wykorzystuje daną lukę, uległ zmniejszeniu. Najgorszy scenariusz to oczywiście tak zwany „exploit zero-day”, czyli exploit, który pojawia się natychmiast po wykryciu luki w zabezpieczeniach. Nie pozostawia to producentom wiele czasu na stworzenie łaty, a administratorom IT na zaimplementowanie środków ochronny.