28 stycznia 2006 roku

– w tym dniu obchodzony był pierwszy Dzień Ochrony Danych Osobowych (Data Privacy Day). 28 stycznia każdego kolejnego roku obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Dzień ten został uchwalony w 30 lat po uchwaleniu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – „Konwencji 108 Rady Europy z dn. 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych”. Dzień te ma za zadanie zwrócenie uwagi internautów na zagrożenia i edukację w zakresie polityki prywatności i ochrony informacji o sobie w sieci.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: 28 I 2006 rok