2 lutego 2011

– ten dzień został nazwany dniem apokalipsy internetu lub dniem końca internetu. Stało się tak za sprawą faktu, że według obliczeń w tym właśnie dniu wyczerpała się pula adresów IP. Stąd też nie mogą być nadawane nowe adresy IP w adresacji IPv4. Stąd coraz bardziej staje się potrzebne przejście na adresację IPv6, której test zapowiadany jest przez największe serwisy internetowe (Facebook, Google i inne) na dzień 8 czerwca 2011.