Broadcast

– broadcast polega na wysyłaniu danych nie do konkretnego odbiorcy, ale do wszystkich urządzeń podłączonych w ramach danej sieci. Broadcast ma również zastosowanie w przypadku transmisji wideo lub dźwięku online – wtedy transmisja dociera do każdego, kto połączy się z danym adresem. W broadcaście nie ma weryfikacji poprawności przesyłanych danych, ponieważ nie ma takiej potrzeby oraz trudno byłoby zweryfikować poprawny odbiór danych przez wszystkich odbiorców.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: broadcast znajduje zastosowanie w, transmisja broadcast polega na tym że: