Lease time lub okres dzierżawy

– lease time to czas, na jaki adres DHCP przypisuje danemu komputerowi lub urządzeniu sieciowemu stały adres IP i nie zmienia go.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: lease time, dhcp lease time, dhcp leased time: co to oznacza, lease time co to jest