Piksel lub pixel

(ang. Picture element) – najmniejszy element obrazu na monitorze ekranowym rozróżnialny wzrokowo (choć nie zawsze), który może być osobno sterowany przez komputer, tzn. mogą być określone np. jego barwy, stopień szarości. Obraz w grafice komputerowej jest zawsze złożony z elementarnych punktów – pikseli, których liczba określa rozdzielczość monitora oraz wymagania co do pojemności pamięci obrazu. Przyporządkowanie każdemu pikselowi 1 bajtu (8 bitów) określającego kolor daje możliwość uzyskania obrazów w 256 kolorach, zastosowanie 24-bitowego słowa kodowego, określającego jego kolor, pozwala na uzyskanie ponad 16,4 mln kolorów. Określenie 640×400 oznacza, że grafika w programie zawiera (w każdej linii składającej się na obraz w monitorze) 640 pikseli w poziomie i 400 w pionie). Częste narzekanie w grach na „pikselozę” wynika stąd, że czasami piksele są bardzo duże i są tym samym wyraźnie widoczne a obraz jest niewyraźny.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest pixel ekranowy, piksel czy pixel, czyt do piksel guna3d, pikseli czy pixeli, pixel czy piksel, pixli czy pikseli