Plik BAT

– jest to plik wsadowy o rozszerzeniu BAT, który zawiera polecenia DOS-owe zapisane w formie tekstowej. Uruchamiając plik z szeregiem poleceń nie jesteśmy zmuszeni do ręcznego, żmudnego wpisywania każdego polecenia. Przykładem jest plik AUTOEXEC.BAT.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: czy pliki bat są plikami binarnymi