Grooming

[czytaj: gruming] – przestępstwo polegające na wprowadzaniu w błąd małoletniego dziecka do lat 15 w celu produkcji treści pornograficznych lub składaniu mu propozycji seksualnych przez Internet. Grooming potocznie uważa się za uwodzenie dzieci przez Internet. Obowiązuje w polskim prawie karnym od 8 czerwca 2010 roku. Grozi za nie kara grzywny oraz od 2 do 3 lat pozbawienia wolności w zależności od okoliczności. Mówi o tym Kodeks Karny:

Art. 200a.

§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
Użytkownicy trafili tutaj szukając: grooming słownik, grooming slownik, grooming informatyka, grooming słownik informatyka, grooming w polskim prawie, pierwsza osoba ukarana za grooming w polsce