Stalking

owych, wykorzystywanie czyjegoś wizerunku lub danych do tworzenia fikcyjnych kont w serwisach społecznościowych itp.
Zgodnie uchwalonej w marcu 2011 roku ustawy, za stalking grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a jeśli nękanie doprowadzi pokrzywdzoną osobę do próby samobójczej to kara ta wydłuża się do lat 10. Ściganie sprawców stalkingu ma następować na wniosek pokrzywdzonego.

zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: stalking - prezentacja multimedialna, praca dyplomowa nękanie, skalting slowny, stalking prezentacja multimedialna, stalking słownik, stalking- praca dyplomowa