Zaawansowany podpis elektroniczny

W myśl Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/93/EC, oznacza podpis elektroniczny, który spełnia następujące wymagania:

  • jest jednoznacznie powiązany z osobą składającą podpis elektroniczny,
  • pozwala na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny,
  • jest tworzony z wykorzystaniem zasobów, które osoba składająca podpis elektroniczny może utrzymywać pod swoją wyłączną kontrolą,
  • jest powiązany z danymi, do których się odnosi w taki sposób, że każda jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Zaawansowany podpis elektroniczny jest równoważny bezpiecznemu podpisowi elektronicznemu, w przypadku gdy został on złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w myśl polskiej Ustawy o podpisie elektronicznym). Zaawansowany podpis elektroniczny może być weryfikowany za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego lub certyfikatu kwalifikowanego. W tym ostatnim przypadku zaawansowany podpis elektroniczny nazywany jest często kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Źródło: http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_slownik.xml

Użytkownicy trafili tutaj szukając: zaawansowany podpis elektroniczny, podpis zaawansowany, podpis elektroniczny praca licencjacka, Niezaawansowany podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny w niemczech, elektroniczny podpis zaawansowany, podpis zaawansowany a kwalifikowany, e-podpis praca licencjacka, podpis kwalifikowany a zaawansowany, co to jest zaawansowany podpis elektroniczny