Znakowanie czasem

– w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym, jest to usługa polegająca na dołączaniu do danych w postaci elektronicznej, logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę.

Znakowanie czasem można porównać do „elektronicznego datownika”, dzięki któremu możliwe jest datowanie dowolnych danych w postaci elektronicznej (np. dokumentów elektronicznych) oraz czynności realizowanych w środowisku elektronicznym w tym m.in. momentu złożenia podpisu elektronicznego. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje w szczególności skutki daty pewnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Źródło: http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_slownik.xml

Użytkownicy trafili tutaj szukając: znakowanie czasem, co to jest certyfikat webtrust, brak znakowania czasem, mail znakowany czasem