Elektroniczna skrzynka podawcza lub ESP

– dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (wg Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych

podmiotom publicznym, Dz.U.05.200.1651)

Dzięki Elektronicznej SKrzynce Podawczej można kontaktować się drogą elektroniczną m.in. z urzędem skarbowym, urzędem miasta i gminy, władzami województwa i innymi instytucjami publicznymi.

Źródło: http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_slownik.xml

zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: elektroniczna skrzynka podawcza Proz, książka podawcza, elektroniczna skrzynka podawcza postbox, esp elektroniczna skrzynka podawcza słownik, internetowa skrzynka podawcza, ksiazki o elektronicznej skrzynce podawczej