Dissowanie lub dissować

(ang. disrespect – brak szacunku, obraza) – obrażanie lub ataki słowne na innego użytkownika. Dissowanie

może się przejawiać w komentarzach na stronach internetowych, wpisach w profilu innego użytkownika itp.

zp8497586rq