Światowy Dzień Kopii Zapasowej lub World Backup Day

– dzień ustanowiony przez użytkowników serwisu Reddit w przeddzień Prima Aprilis (31 marca) aby przypomnieć o obowiązku tworzenia kopii zapasowej danych jeśli chcemy uchronić te dane przed utratą.

Źródło:

.reddit.com/r/techsupport/comments/ga5yg/help_make_world_backup_day_a_reality_tell_us_your/”>http://www.reddit.com/, http://www.readwriteweb.com/