U-commerce

(ang. Uniwersal Commerce – handel uniwersalny) – określenie na działalność handlową lub inną działalność zarobkową prowadzoną różnymi sposobami i kanałami. W u-commerce wliczają się więc wszystkie kanały sprzedaży, z dowolną literką pr

zed wyrazem „commerce”, np. e-commerce (handel przez Internet), m-commerce (handel przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych), f-commerce (handel na Facebooku), t-commerce (handel przy użyciu telewizji), v-commerce (handel przy pomocy głosu) itd.

zp8497586rq