Port

1. – w odniesieniu do Internetu, port oznacza część URL podawany na końcu nazwy domeny po dwukropku np. http://www.blue.pl:7000/. Np. port 80 jest wykorzystywany (domyślnie) przez serwery oferujące dostęp do stron www.

2. – nazywany również adresem bazowym. Do poprawnej pracy kart rozszerzeń wymagają przydzielenia im właściwego portu.

3. Portami nazywami złącza, wtyczki i gniazda umieszczone w obudowie komputera, do których możemy podłączać różne urządzenia, np. port równoległy, port szeregowy, port gier, port USB, port FireWire, port DVI itp.

Post navigation