Postcardware

– darmowy rodzaj oprogramowania, za który nie trzeba płacić. Jedynym warunkiem jest wysłanie autorowi programu kartki pocztowej jako formę zapłaty. Idea ta miała za zadanie przypomnieć użytkownikom, że użytkują coś darmowego, zaś autora ma powiadomić o tym, że ktoś używa jego programu.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: postcardware, postcardware definicja, postharware

Post navigation