Półprzewodnik

– stałokrystaliczny element o właściwościach elektrycznych pośrednich pomiędzy przewodnikiem a opornikiem. Właściwości półprzewodnika zależeć mogą od temperatury (termoelement), warunków oświetlenia (fotokomórka), napięcia itp. Półprzewodniki znajdują szerokie zastosowanie w elektronice (diody, tranzystory, układy scalone itp.).

Post navigation