ASUP

(ros. Awtomatizirowannaja Sistiema Uprawlenija Priedprijatijem) – stosowany w byłym Związku Radzieckim skrót oznaczający zautomatyzowany system zarządzania przedsiębiorstwem. ASUP przedstawiał system zarządzania z zastosowaniem ówczesnych środków informatyki (komputery, urządzenia rejestracji danych itp.) i ekonomiczno-matematycznych metod do regularnego rozwiązywania podstawowych funkcji zarządzania produkcyjno-gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa. Najbliższym znaczeniowo polskim odpowiednikiem jest stosowany skrót OSIObiektowy System Informatyczny. Obok ASUP spotyka się skrót ZSZP utworzony z pierwszych liter polskiego tłumaczenia tej nazwy: Zautomatyzowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: asup, system informatyczny słownik

Post navigation