Przelicznik (kalkulator) jednostek informatycznych

Nośniki danych

Jak posługiwać się kalkulatorem?
W informatyce jednostka nadrzędna (np. megabajt) dzieli się na 1024 jednostki podrzędne (w tym przypadku bajty). Dlatego też nie jest łatwym przeliczenie wartości z jednej jednostki na drugą, jak ma to miejsce w systemie dziesiętnym. Temu służy właśnie kalkulator – przelicza on jedne jednostki na drugie pokazując realny rozmiar plików lub pojemność nośników.

W kalkulatorze tym jednostki przeliczane są w następujący sposób:
1 Kilobajt = 1024 bajtów
1 Megabajt = 1024*1024 = 1 048 576 bajtów
1 Gigabajt = 1024*1024*1024 = 1 073 741 824 bajtów
1 Terabajt = 1024*1024*1024 = 1 099 511 627 776 bajtów

Kalkulator składa się z 5 pól – 4 wskazują wyliczone wartości, 1 pokazuje jaki nośnik danych posiada podaną pojemność. Konwersja z jednej wartości na drugą może odbywać się w dowolnym kierunku. Wystarczy wpisać w dowolne pole (oprócz pola opisu nośnika) wartość liczbową i nacisnąć przycisk pod tym polem. Obliczone wartości wraz z odpowiednim opisem natychmiast zostaną podane. Jako separator części całkowitych od części ułamkowych używaj kropki, a nie przecinka! Np. zamiast „4,67” wpisz „4.67”

Inaczej przedstawia się sytuacja z polem opisu nośnika. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaką pojemność ma dany nośnik, wybierz go z listy i naciśnij przycisk pod polem. Ukaże Ci się pojemność nośnika w bajtach, kilobajtach, megabajtach i gigabajtach.

Rodzaj nośnika Bajtów Kilobajtów Megabajtów Gigabajtów
zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: przelicznik bajtów, kalkulator informatyczny, kalkulator bajtów, przelicznik jednostek komputerowych, kalkulator jednostek informatycznych, przelicznik jednostek informatycznych, konwerter jednostek informatycznych, kalkulator jednostek komputerowych, przeliczanie jednostek informatycznych, konwerter jednostek

3 comments for “Przelicznik (kalkulator) jednostek informatycznych

Comments are closed.