Prompt

1. – znak sygnalizujący gotowość DOS-a do przyjęcia rozkazów. Pojawia się w postaci X:>, gdzie X to oznaczenie litery dysku.
2.polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy zmiany znaku sygnalizującego gotowość systemu do przyjęcia rozkazów. Składnia polecenia wygląda tak:

PROMPT [tekst]
tekst – określa nowy tekst zgłoszenia.

Tekst zgłoszenia może składać się ze zwykłych znaków i następujących kodów:
$A – & (znak ampersand)
$B – | (potok)
$C – ( (lewy nawias)
$D – bieżąca data
$E – kod escape (kod ASCII 27)
$F – ) (prawy nawias)
$G – > (znak większe niż)
$H – znak Backspace (kasuje poprzedni znak)
$L – < (znak mniejsze niż)
$N – bieżący dysk
$P – bieżący dysk i ścieżka
$Q – = (znak równości)
$S – (spacja)
$T – bieżąca godzina
$V – numer wersji systemu
$_ – powrót karetki (znak końca linii) i znak wysuwu wiersza
$$ – $ (znak dolara)

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie PROMPT obsługuje następujące dodatkowe sposoby formatowania znaków:
$+ – zero lub więcej znaków (+), w zależności od głębokości stosu katalogów polecenia PUSHD, jeden znak dla każdego poziomu umieszczonego na stosie.
$M – wyświetla zdalną nazwę skojarzoną z literą bieżącego dysku lub pusty ciąg znaków, jeśli bieżący dysk nie jest dyskiem sieciowym.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: komendy dos prompt, ms dos komendy prompt, polecenia wewnętrzne dos prompt, polecenie prompt, prompt informatyka, prompt komendy, prompt słownik tekst