Przeglądarka internetowa

– potoczna nazwa oprogramowania pozwalającego na łączenie się z odległymi serwerami poprzez sieć Internetu i udostępniające usługę WWW. Umożliwia przeglądanie informacji zgromadzonych w postaci tzw. stron hipertekstowych (zbudowanych z łączników do innych stron, znajdujących się na aktualnym bądź innym serwerze), zawierających teksty, obrazy, a nawet dźwięki. Strony te budowane są za pomocą języka HTML. Zadaniem przeglądarki jest zamiana kodu napisanego w tym języku na czytelną dla odbiorcy postać. Do łączenia się z innymi serwerami i przesyłania stron hipertekstowych wykorzystuje się protokół HTTP. Przeglądarki mogą pracować w trybie tekstowym bądź graficznym (przy czym te ostatnie zajmują dominującą pozycję ze względu na niezwykle bogatą oprawę graficzną stron WWW). Znaną przeglądarką internetową tekstową jest program o nazwie Lynx. Do często wykorzystywanych przeglądarek graficznych należą:

  • Internet Explorer (producent Microsoft, integralna część systemu Windows),
  • Firefox (producent Mozilla),
  • Opera,
  • Chrome (firmy Google),
  • Netscape Navigator (firmy Netscape),
  • Mosaic (opracowany w National Center for Supercomputing Applications).

Zazwyczaj przeglądarkę można uzupełniać o elementy pozwalające na korzystanie z nowych możliwości Internetu (plug-in). Pozwalają one np. przekazywać dźwięk poprzez Internet, interpretować strony napisane w języku VRML, korzystać z technologii wirtualnej rzeczywistości, odtwarzać animacje itp. W wielu wypadkach przeglądarka może obsłużyć przesyłanie poczty elektronicznej oraz plików.