iSNS lub Internet Storage Name Service

(ang. Internet Storage Name Service) – protokół służący automatycznemu odnajdywaniu i konfigurowaniu urządzeń do magazynowania danych iSCSI oraz Fibre Channel oraz komunikowaniu się tych urządzeń z siecią komputerową opartą na TCP/IP. Klienci iSNS to komputery (nazywane inicjatorami), które podejmują próby odnajdowania urządzeń magazynujących (nazywanych obiektami docelowymi) w sieci Ethernet.

iSNS jest obsługiwany m.in. przez system Windows Server 2008 (przy czym w tym systemie nie są obsługiwane urządzenia Fibre Channel).

Serwer iSNS udostępnia inteligentne usługi zarządzania i odnajdowania magazynu – porównywalne do usług używanych w sieciach Fibre Channel – dzięki czemu sieć IP magazynowania może funkcjonować przy podobnych pojemnościach jak sieć SAN. Protokół iSNS ułatwia integrację sieci IP oraz zarządza urządzeniami iSCSI. W ten sposób stanowi wartościowy element każdej sieci magazynowania zawierającej urządzenia iSCSI.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest pppoe, co to isns, protokół co to jest, słownik wpa pod neostradę, co udostępnia Strong Name, internet storage name service, konfiguracja rutera przy neostradzie wyjście na zewnątrz, protokół - co to jest