Przetwarzanie danych

– ogólne określenie funkcji spełnianych przez komputery, zwłaszcza nie będących obliczeniowymi, jak np. sortowanie, wyszukiwanie, sporządzanie klasyfikacji i zestawień, przekształcanie danych do innej postaci. Dane przetwarzane przez komputery mogą być cyfrową reprezentacją dowolnych informacji: tekstowych, obrazowych, dźwięków, obrazów filmowych.