Przetwarzanie tekstu

– dziedzina zastosowań mikrokomputerów, związana z ich wykorzystaniem do automatyzacji prac biurowych, a także w systemach poligraficznych. Przetwarzanie tekstu umożliwia znaczne usprawnienie procesu redagowania tekstu, niezależnie od jego charakteru (list, książka, pismo urzędowe itp.). Programy do przetwarzania tekstu pozwalają na wygodne opracowywanie strony edytorskiej, np. stosowanie różnych krojów czcionki w ramach jednego dokumentu, automatyczne powtarzanie treści przypisów, zamianę wyrazów itp. Edytory tekstów uzupełnione są najczęściej o słowniki ortograficzne i wyrazów bliskoznacznych, pozwalające na automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej, poprawianie błędów i wyszukiwanie synonimów.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: https://www i-slownik pl/1195 przetwarzanie-tekstu/