PUSHD

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do zachowywania bieżącego katalogu dla polecenie POPD i przechodzenia do niego. Składnia polecenia wygląda tak:

PUSHD [ścieżka | ..] ścieżka – określa katalog, który ma się stać bieżącym.

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie PUSHD akceptuje ścieżki sieciowe oprócz normalnych liter dysków i ścieżek. Jeśli podano ścieżkę sieciową, polecenie PUSHD utworzy chwilową literę dysku, odnoszącą się do podanego zasobu sieciowego, a następnie zmienia bieżący dysk i katalog, używając nowo zdefiniowanej litery dysku. Chwilowe litery dysków są nadawane poczynając od litery Z: w dół, z wykorzystaniem kolejnych wolnych liter.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: pushd dos pl

Post navigation