12 października – Dzień Bezpiecznego Komputera

Dzień Bezpiecznego Internetu (źródło: itbiznes.pl)Inicjatywa informacyjno-edukacyjna obchodzona corocznie 12 października od 2004 roku, skierowana do użytkowników komputerów i informatyki,  mająca na celu popularyzację wie

dzy na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu i ochrony przed niebezpieczeństwami w Sieci.

Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizatorami projektu były Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz firmy G DATA, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, PKO Bank Polski, RSA Security, Symantec oraz Telekomunikacja Polska.

zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: dzień bezpiecznego komputera, dzień bezpiecznego internetu prezentacja, sieć komputerowa internet, dzień bezpiecznego komputera prezentacja, encyklopedia wiem dzień bezpiecznego internetu, bezpieczny komputer, prezentacja na temat bezpieczny komputer, informatyka bezpieczeństwo w sieci, prezentacja bezpieczny komputer, WWW Dzień Bezpiecznego Komoutera P