Rejestr

1. (ang. registry) – w systemach operacyjnych firmy Microsoft, poczynając od Windows 95 rejestr jest rodzajem bazy danych, która zawiera informacje o zainstalowanych w komputerze urządzeniach, ustawienia wszystkich uruchamianych programów itp. Rejestr steruje pracą systemu i ukazuje aplikacjom w jaki sposób mają działać. Rejestr zastąpił pliki inicjalizacyjne (INI), które są nadal używane, tylko po to, by aby zachować kompatybilność z 16-bitowymi aplikacjami napisanymi dla wcześniejszych wersji systemów operacyjnych.
Podczas instalowania programów, do rejestru dodawane są nowe wpisy, które w będą sterować tym programem. Przy deinstalacji zaś wpisy te są usuwane, by zrobić miejsce dla nowych (w większości przypadków zostają pewne pozostałości po wpisach, które można usunąć ręcznie).
Do modyfikacji rejestru służy dołączany do Windows program regedit, jak również dodatek do systemu o nazwie TweakUI. Oprócz tych dwóch, istnieje wiele programów, które służą do sprzątania rejestru przez usuwanie starych, niepotrzebych wpisów.
Przeważnie rejestr przechowywany jest w plikach SYSTEM.DAT i USER.DAT w katalogu systemowym. Jednak w przypadku sieci komputerowych często stosowanym zabiegiem jest przechowywanie rejestru na wydzielonym serwerze, dzięki czemu łatwo jest zarządzać centralnie ustawieniami poszczególnych użytkowników oraz wykonywać kopię zapasową rejestru na wypadek awarii systemu.
UWAGA! PONIEWAŻ W REJESTRZE PRZECHOWYWANE Są DANE NIEZBĘDNE DO DZIAŁANIA SYSTEMU, JAKAKOLWIEK ICH MODYFIKACJA MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRATY DANYCH I JEGO USZKODZENIA, ZALECA SIĘ UTWORZENIE KOPII REJESTRU, KTÓRA POMOŻE POSTAWIĆ USZKODZONY SYSTEM Z POWROTEM „NA NOGI”.

2. – patrz rejestry procesora.