Reseller lub VAR

(ang. Value-Added Reseller – odsprzedawca sprzętu o podniesionej wartości) – firma lub przedsiębiorstwo, które kupuje produkty (np. komputer) hurtowo, prosto od producenta. Do zakupionego sprzętu dokłada dodatkowe wyposażenie, bądź w postaci hardware’u, bądź w postaci oprogramowania. Następnie firma ta sprzedaje dodatkowo wyposażony sprzęt pod swoją własną nazwą.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: Resellers definicja