Post view lub post-view

– model rozliczeń reklamy internetowej, w szczególności reklamy efektywnościowej (tzw. performance marketing), w którym reklamie przypisuje się zasługę pozyskania klienta  czy dokonania konwersji już po samym wyświetleniu mu reklamy a następnie przejściu użytkownika na reklamowaną stronę docelową przy pomocy tego lub innego kanału reklamowego. Aby nie liczyć każdego takiego przejścia użytkownika na poczet tej kampanii, ogranicza się czas zliczania konwersji post-view na okres ok. 24-48h. Po tym czasie nawet jeśli użytkownik wszedł na reklamowaną stronę i dokonał konwersji, nie zostanie ona przypisana na poczet prowadzonej wcześniej kampanii.

Jest to model odwrotny do modelu Post Click, który zalicza zasługę dopiero po kliknięciu w reklamę i dokonaniu konwersji. Model post click jest najczęściej stosowanym modelem rozliczeń przez sieci afiliacyjne, post view jest stosowany bardzo rzadko.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: view post, post view, co to jest konwersja post click, co to znaczy postview, konwersje post view, co to jest postview, co to jest post viev, Post-View, postclick definicja, postview