Rozdzielczość

(ang. resolution) – rozdzielczość oznacza ilość malutkich punktów które tworzą widzialny znak w druku. Jej miarą jest dpi (ang. dots per inch – punktów na cal). Im więcej dpi, tym ostrzejszy jest obraz, wyższa jakość barw i lepsza jakość druku. W wypadku urządzeń tj. drukarka i skaner, rozdzielczość wyrażana jest liczbą punktów, które urządzenie może wydrukować lub rozpoznać na odcinku jednego cala. W wypadku aparatów cyfrowych podaje się całkowitą liczbę pikseli w obrazie.