RSI

(ang. Repetitive Strain Injury) – bolesna choroba przedramienia i dłoni wywołana zbyt intensywnym i częstym pisaniem na maszynie do pisania lub na komputerze. W USA choroba ta została uznana za chorobę zawodową. Jedynym środkiem zapobiegawczym może być używanie ergonomicznej klawiatury, utrzymywanie właściwej pozycji w trakcie pisania oraz odpowiednie przerwy w pracy.

Post navigation