SafeBurn

Logo technologii SafeBurn

Logo technologii SafeBurn

– technologia opracowana i opatentowana przez firmę Yamaha, która ma za zadanie zapobiec błędom typu buffer underrun, czyli błędem opróżnienia bufora. Jak wiadomo, aby płyta mogła być zapisana poprawnie, komputer musi zapewnić nagrywarce ciągłość przepływu danych. Skutkiem przerwania strumienia danych jest uszkodzenie płyty lub nagrywanej ścieżki. Dzięki technologii SafeBurn ryzyko błędu niedopełnienia bufora ma być minimalne.

Na system SafeBurn składają się trzy elementy:

  • duży, ośmiomegabajtowy bufor zapewniający stabilność przy dużej prędkości zapisu;
  • Buffer Underrun Protection – czyli ExacLink, który zabezpiecza przed zniszczeniem płyty na wskutek przerwania dopływu danych do bufora nagrywarki. Zabezpieczenie te polega na wstrzymaniu zapisu w momencie gdy poziom danych w buforze nagrywarki spadnie do poziomu mniejszego niż 10% i ponownego jego rozpoczęcia w sytuacji gdy bufor zostanie ponownie napełniony danymi. Przerwa jaka powstaje pomiędzy miejscami zatrzymania i ponownego rozpoczęcia zapisu wynosi ok. 1 mikrometra;
  • Optimum Write Speed Control – system który w celu zwiększenia poprawności nagrania przed zapisem sprawdza charakterystykę, możliwości oraz jakość danego nośnika i na tej podstawie dobiera odpowiednią prędkość zapisu (system dobiera prędkość krokowo w zakresie od x8 poprzez x12, x16, x17, x18, x19 aż do x20). Według producenta płyty nagrane przy użyciu systemu Optimum Write Speed Control mają być lepiej odczytywane w innych napędach CD-ROM.Zasadę działania technologii Seamless Link przedstawia poniższy schemat:

    Schemat przedstawiający zasadę działania technologii SafeBurn

    Schemat przedstawiający zasadę działania technologii SafeBurn