Seamless Link

Logo technologii Seamless Link

Logo technologii Seamless Link

– technologia opracowana i opatentowana przez firmę Acer Communications & Multimedia (Acer CM), która ma za zadanie zapobiec błędom typu buffer underrun, czyli błędem opróżnienia bufora. Jak wiadomo, aby płyta mogła być zapisana poprawnie, komputer musi zapewnić nagrywarce ciągłość przepływu danych. Skutkiem przerwania strumienia danych jest uszkodzenie płyty lub nagrywanej ścieżki. Seamless Link automatycznie monitoruje poziom dostarczanych do nagrywarki danych i w przypadku wykrycia zbyt małej ich ilości zatrzymuje proces nagrywania zachowując jednocześnie tzw. punkt RecEnd. Punkt ten jest znacznikiem zakończenia nagrywania. Po uzupełnieniu danych w buforze system synchronizuje dane i po wykryciu miejsca w którym został zachowany punkt RecEnd ponownie rozpoczyna zapis danych.

Zasadę działania technologii Seamless Link przedstawia poniższy schemat:

Schemat przedstawiający zasadę działania technologii Seamless Link

Schemat przedstawiający zasadę działania technologii Seamless Link

Lista nagrywarek z wbudowaną technologią Seamless Link (nie uwzględniono tutaj najnowszych nagrywarek, ale jeśli Twoja nagrywarka jest modelem nowszym od tych poniżej, to z pewnością obsługuje ona system Seamless Link): Acer CRW1208A. Por. Advanced BURN-Proof, BURN-Proof, BURN-Proof 2, JustLink, SafeBurn.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: seamless link, seamless link co to jest

Post navigation