Serwer aplikacji

– jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Serwery aplikacji przechowują i udostępniają aplikacje wykorzystywane w sieci, ułatwiając proces zarządzania nimi. Umieszczenie wszystkich aplikacji w jednym miejscu ułatwia administratorowi ich aktualizację i kontrolę dostępu do nich. Serwer może tylko udostępnić użytkownikowi daną aplikację lub też na serwerze może być także wykonywana część procesu przetwarzania realizowanego przez aplikację.