Serwer faksów

– jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Serwery faksów zarządzają przepływem wychodzących i przychodzących faksów użytkowników sieci. Użytkownik może wysłać faks ze swojej stacji do serwera faksów, który prześle je do centrali telefonicznej lub nawet do innego użytkownika sieci. Serwery faksów są urządzeniami wspólnie wykorzystywanymi, umożliwiającymi wielu użytkownikom korzystanie w prosty i ekonomiczny sposób z możliwości przekazywania faksów. Oprócz tego serwery te umożliwiają operatorowi śledzenie nadchodzących faksów i kierowanie ich do użytkowników będących ich adresatami lub też usuwanie faksów zbędnych. Alternatywną możliwością jest automatyczne sterowanie ruchem przychodzących faksów. W tym przypadku użytkownikom przypisuje się indywidualne numery faksowe, związane z ich adresem w poczcie elektronicznej, co pozwala na umieszczenie faksu bezpośrednio w skrzynce pocztowej adresata.