Serwer usług katalogowych

– jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Usługi katalogowe w środowisku rozproszonym umożliwiają użytkownikom uzyskanie informacji dotyczącej zasobów sieci i osób korzystających z niej, niezależnie od ich lokalizacji. Serwer usług katalogowych rejestruje ścieżki do wszystkich użytkowników, serwerów i zasobów sieci złożonej. Informacja ta jest przechowywana w bazie danych. Dedykowany serwer usług katalogowych (wydzielony komputer przeznaczony wyłącznie do tego typu usług) jest zazwyczaj niezbędny tylko w dużych instalacjach sieciowych, gdzie bazy danych są rozczłonkowane i często uaktualniane oraz replikowane do odległych miejsc.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: serwer usług katalogowych