Automated crime

– przestępstwo popełnione z użyciem specjalnie do tego celu napisanego oprogramowania. Przykładem może być nielegalny transfer pieniędzy pomiędzy kontami bankowymi – przeprowadzany zazwyczaj w ułamku sekundy, łącznie z zatarciem wszelkich śladów przestępstwa.

Post navigation