Siemens

Logo firmy Siemens

Logo firmy Siemens

Historia:
Obecność Siemensa w Polsce sięga roku 1853, kiedy to założyciel firmy, Werner Siemens, przybył do Polski w związku z budową linii telegraficznej Berlin-Warszawa-Petersburg. Pierwsze polskie przedstawicielstwo firmy Siemens założone w 1879 roku w Warszawie nie zajmowało się jednak telekomunikacją, lecz sprzedażą i instalacją systemów oświetleniowych. Rozwój lokalnych struktur firmy zarówno na terenie wczesnego Królestwa Polskiego, jak i w ośrodkach przemysłowych na terenie pozostałych zaborów doprowadził do powstania w 1912 r. Towarzystwa Akcyjnego Polskich Zakładów Elektrotechnicznych „Siemens”, a następnie w 1922 r., już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Zakładów Siemens AG w Warszawie (przy ul. Królewskiej 23).
W okresie międzywojennym Siemens w Polsce rozwijał nie tylko swoje przedstawicielstwa handlowe i biura techniczno-inżynieryjne. Istotną część działalności firmy stanowiła także produkcja, np. przewodów i liczników prądu. Polityka gospodarcza rodzącego się państwa polskiego nastawiona była na wspieranie rodzimej produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu importu. Ograniczenia te dotknęły także Siemensa, który zdecydował się w takiej sytuacji na skoncentrowanie swoich działań na terenie Górnego Śląska.
Powojenna historia Siemensa zaczęła się w 1950 r. nawiązaniem współpracy z jedną z warszawskich agencji handlowych, a w 1961 r. zawarta została umowa przedstawicielska z firmą Transactor w Warszawie, reprezentującą w Polsce interesy wielu międzynarodowych koncernów. Ówczesne realia ekonomiczne i prawne nie pozwalały na działanie firmy jako samodzielnego przedsiębiorstwa. Dopiero 1 marca 1991 r. została utworzona Siemens Sp. z o.o. – firma pełniąca rolę koordynacyjną dla całej grupy Siemens w Polsce.
Rok rozrachunkowy 1999/00 był bardzo korzystny dla Siemensa w Polsce. Został zakończony pewien etap restrukturyzacji, która zdominowała ostatnie dwa lata działalności Grupy. Dział Rozwiązań Teleinformatycznych Siemensa Sp. z o.o. przekształcił się w samodzielne biuro Siemens Business Services, zajmujące się wdrażaniem oprogramowania biznesowego; ze struktur Spółki został wyodrębniony również Dział Systemów Kasowych i Bankowych i przekształcono go w niezależną firmę Wincor Nixdorf Retail and Banking Systems. Dynamicznie rozwija się też biuro Information and Communication Mobile, odpowiadające na polskim rynku za sprzedaż aparatów telefonicznych: komórkowych i stacjonarnych. Przyczyniło się ono znacząco do osiągnięcia przez Spółkę doskonałych wyników finansowych i umocnienia pozycji lidera w branży telefonii komórkowej.
Tak jak i w roku ubiegłym, grupa Siemensa w Polsce, zatrudniająca w sumie około 5000 osób, składa się z dwunastu firm powiązanych kapitałowo z koncernem macierzystym. Są wśród nich firmy różnych branż – handlowe, produkcyjne i usługowe. Silnie reprezentowana jest wśród nich branża energetyki, inne dysponują bogatą ofertą dla różnych dziedzin przemysłu wytwórczego, jeszcze inne – licznymi rozwiązaniami dla infrastruktury komunalnej, dla medycyny czy gospodarstwa domowego. Firmy teleinformatyczne oferują pełną gamę produktów i rozwiązań sieciowych oraz szeroki wybór sprzętu końcowego dla użytkowników biznesowych i indywidualnych. Na polskim rynku podzespołów elektronicznych reprezentowane są wszystkie firmy produkcyjne tej branży, jakie należą do koncernu Siemens.
Siemens w Polsce kładzie coraz większy nacisk na tworzenie komplementarnej oferty, obejmującej zarówno projektowanie, dostawę, wykonawstwo, jak i eksploatację, utrzymanie oraz serwis. Firma chce przejąć całość zagadnień związanych z koordynacją, konfiguracją sprzętu i systemów, aby uwolnić klienta, nabywcę czy inwestora od kłopotliwego angażowania konsultantów i podwykonawców, od konieczności zawierania osobnych umów na utrzymanie i serwisowanie. Strategia firmy zakłada, że klient powinien zostać obsłużony kompleksowo, otrzymując wszystkie niezbędne produkty i usługi. Nie oznacza to jednak, że są one wykonywane wyłącznie przez Siemensa. Nowa polityka koncernu przewiduje przeniesienie maksimum kompetencji na rynki lokalne, co oznacza, że krajowe firmy Grupy projektują, wytwarzają i wdrażają wiele produktów i rozwiązań, ale również w jeszcze większym niż dotąd stopniu angażują do współpracy różnych lokalnych partnerów.
Siemens Sp. z o.o. wypracował w 2000 r. nową jakość – jako kolejna firma w Grupie uzyskał certyfikat ISO 9001. Od połowy ub.r. pracuje więc według nowych standardów, które zapewne nie pozostaną bez wpływu na wyniki. Ponadto uzyskany przez Siemensa status członka-założyciela Akademii Marek potwierdza wagę, jaką Siemens w Polsce przywiązuje do budowania wizerunku firmy solidnej i odpowiedzialnej.

Kontakt:
www.siemens.pl, icp@waw2.siemens.pl

Post navigation