Skaner

(ang. scanner) – urządzenie wejściowe, pozwalające na wprowadzanie do komputera (zamianę na postać cyfrową) obrazów graficznych (rysunków, zdjęć, tekstów) z oryginałów papierowych w celu ich dalszej obróbki: obrazów graficznych za pomocą edytorów graficznych, a tekstów za pomocą programów OCR i edytorów tekstów, i ich dalszego wykorzystania, najczęściej w programach służących do składu komputerowego DTP.

Wśród skanerów wyróżniamy:

  • rolkowe,
  • stacjonarne,
  • ręczne,
  • piórowe,
  • do klisz,
  • specjalne (do dokumentów, do wizytówek itp.).