Społeczeństwo informacyjne

– pojęcie określające sytuację w krajach postindustrialnych (czyli w takich, w których najważniejszą gałęzią gospodarki jest przemysł), w których informacja stała się podstawowym i najbardziej znaczącym „towarem”, a jednostki i instytucje są od niej uzależnione w coraz większym stopniu. Dostęp do informacji jest w nich równoznaczny z posiadaniem władzy oraz umożliwia uzyskanie dobrobytu materialnego. W społeczeństwie informatycznym informacja stanowi nie tylko „towar”, lecz także podstawowy warunek rozwoju kulturowego i społecznego. Stąd kluczowym problemem jest kontrola informacji i jej dystrybucji. Cechą takiego społeczeństwa jest nieustanny przyrost ilości wytwarzanych informacji i ich szybki przepływ (co jest możliwe dzięki rozwojowi mikroelektroniki, która wielokrotnie zmniejsza ponoszone koszty). Istotą idei społeczeństwa informatycznego jest przekonanie, że środki wytwarzania informacji są społecznie ważniejsze niż informacja sama w sobie.

Post navigation