Sprawdzanie poprawnej pisowni

– większość edytorów tekstowych dysponuje narzędziem do sprawdzania poprawności pisowni. Są one wyposażone we własny słownik ortograficzny lub gramatyczny, zgodnie z którym sprawdzane są edytowane dokumenty. Niestety słownikom tym nie należy ufać na 100%, ponieważ niejednokrotnie słownik nie nadąża ze zmianami w języku lub nie zawiera całego słownictwa danego języka, np. do Microsoft Word 2003 włącznie, w polskim słowniku nie było słowa „kliknięcie”, które przy pomocy autokorekty było zamieniane automatycznie na… „kwiknięcie”.

Słowniki wbudowane są obecnie w następujących aplikacjach:

  • edytory tekstu w pakietach biurowych (Microsoft Office, OpenOffice, StarOffice)
  • przeglądarki internetowe (np. Mozilla Firefox)
  • komunikatorach internetowych (Gadu-Gadu)
Użytkownicy trafili tutaj szukając: akcesoriów czy akcesorii pisownia, sprawdzanie poprawności pisowni, sprawdz poprawnosc pisowni, sprawdzenie poprawności pisowni, słownik ortograficzny poprawna pisownia, akcesoria pisownia, poprawna pisownia sprawdzenie, słownik poprawnej pisowni, sprawdz poprawną pisownie, poprawna pisownia

Post navigation