SSL

(ang. Secure Socket Layer) – protokół zapewniający bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy serwerem internetowym a np. komputerem lokalnym (klientem). Przesyłane dane są szyfrowane. Połączenie szyfrowane rozpoczyna się od https://. Szyfrowane połączenie w przeglądarce przejawia się obecnością kłódki obok adresu w przeglądarce internetowej.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: secure socket słownik